Nỗi nhớ lạ lùng chưa bao giờ có
Lạy Chúa con, con nhớ đến vô cùng
Nhớ Giáo đường trong con hẽm nhỏ
Ấm áp giọng Cha rao giảng Tin Mừng

Giờ Thánh lễ chúng con về tụ hội
Câu hát, lời kinh kính mến dâng Người
Lạy Chúa con, con chưa lần xưng tội
Xin được ăn năn cho trọn kiếp đời

Ôi lạ quá, nhớ trào dâng nước mắt
Nhờ lòng thương xót Chúa đắp bồi
Chúa trong con, con học điều chân thật
Chúc tụng Người, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *