Trong tâm trí tôi muốn về nơi ấy

Con hẻm xưa và bóng dáng Nhà thờ

Chúa ban ơn, tôi nhận ba bí tích

Cha đỡ đầu lâu quá chẳng về thăm

Từ quận 7 ngày nào

Tân Bình

Đã bốn năm

Nay quận 9 xa xôi biết khi nào về lại

Dịch giã liên miên

Giáo đường trống trải

Lòng cũng chạnh lòng

Nỗi nhớ bâng khuâng…

(13/11/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *